Технологичните акции в САЩ изтриха 1,6 трлн. долара за седмица

Пазарната капитализация намалява на фона на ръста на доходността по американските държавни ценни книжа